Over het project

Periode:  Oktober 2016 – Heden

Opdrachtgever: Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder

Opdracht: Uitvoerend secretaris van de vereniging inclusief communitybeheerder van het communicatieplatform voor ondernemers in de Gemeente Delft; Chainels

Werkzaamheden

Secretariële ondersteuning van de Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder.

Taken zijn o.a.

  • Communitybeheerder van het Communicatie Platform voor Ondernemers van de Gemeente Delft: Chainels;
  • Voorbereiding en verslaglegging van bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergaderingen;
  • Digitale archivering van verslagen, fondsaanvragen, facturen en overige documenten in Chainels;
  • In ontvangst nemen en beoordelen van fondsaanvragen;
  • communicatie met bestuursleden, fondsmanagement en fondsaanvragers.

Als secretaris ben ik het 1e aanspreekpunt voor de fondsmanager van het Ondernemersfonds Delft, de fondsaanvragers en het bestuur van het Gebiedsfonds Delft Technology Park.

Resultaat

Voor de Ondernemersvereniging Vrijenban Wippolder vervul ik de spin- in het webfunctie. Een boeiende opdracht door het contact met ondernemers, gemeenteambtenaren en overige betrokkenen in de Gemeente Delft.