Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Neemtwerkuithanden, verslaglegging en meer.

Verwerking persoonsgegevens

De eigenaar van Neemtwerkuithanden verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten, relaties en partners.

Toestemming voor het gebruiken van uw gegevens

Wanneer u contact opneemt per e-mail of telefoon, geeft u Neemtwerkuithanden toestemming om uw gegevens te gebruiken.

Verwerking van persoonsgegevens

Neemtwerkuithanden kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– voornaam;
– achternaam;
– bedrijfsnaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer(s);
– e-mailadres;
– IP-adres.

Waarom zijn de gegevens nodig?

Neemtwerkuithanden verwerkt uw persoonsgegevens om met u contact op te kunnen nemen. Daarnaast gebruikt Neemtwerkuithanden uw persoonsgegevens voor een, indien van toepassing, met u afgesloten overeenkomst van opdracht.

Waar worden uw gegevens bewaard c.q. opgeslagen?

Neemtwerkuithanden slaat uw gegevens op in de afgeschermde zakelijke Office 365-omgeving van Neemtwerkuithanden in One Drive. In het Vertrouwenscentrum van Office 365 treft u informatie aan over de beveiliging, privacy en naleving van de opslag van bestanden.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Neemtwerkuithanden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Waarbij Neemtwerkuithanden zich te allen tijde houdt aan de wettelijke bewaartermijn. Meer informatie hierover leest u hier.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Neemtwerkuithanden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen bezoek aan de website

Op de website van Neemtwerkuithanden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Zoals: Het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Neemtwerkuithanden gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Neemtwerkuithanden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Neemtwerkuithanden bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt overgebracht en opgeslagen naar servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Verstrekken van informatie door Google aan derden

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, Of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Neemtwerkuithanden heeft hier geen invloed op. Neemtwerkuithanden heeft Google geen toestemming gegeven om Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering per e-mail sturen naar vogelsang@neemtwerkuithanden.nl.

Toestemming intrekken of bezwaar maken

U heeft ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar:  vogelsang@neemtwerkuithanden.nl

Gegevens verwijderen

Naast het intrekken van uw toestemming of het maken van bezwaar, heeft u ook het recht om een verzoek in te dienen om uw verwerkte gegevens te laten verwijderen. Stuur een e-mail naar: vogelsang@neemtwerkuithanden.nl

Reactietermijn op ingediend verzoek

Neemtwerkuithanden reageert dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw ingediende verzoek.

Recht op gegevens overdraagbaarheid

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u bij Neemtwerkuithanden een uittreksel van uw gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel) kunt opvragen.

Klacht indienen

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder wanneer er sprake is van misbruik van uw persoonsgegevens. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Neemtwerkuithanden neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Zij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Neemtwerkuithanden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat. Hiermee vindt een adequate borging plaats van uw persoonsgegevens.

Vragen?

Stuur een e-mail naar: vogelsang@neemtwerkuithanden, als:

  • Uw gegevens niet goed beveiligd zijn;
  • Er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens;
  • U meer informatie wilt ontvangen.