Secretaris

Secretaris

Danielle Vogelsang, is via haar bedrijf, inzetbaar als ambtelijk secretaris.

Neemtwerkuithanden biedt ondersteuning op maat voor jouw medezeggenschap. De  secretariële taken van de OR/MR/cliëntenraad worden professioneel door Neemtwerkuithanden uit handen genomen. Zo ook worden er adviezen verstrekt en wordt de regierol en facilityrol vervuld.

Projectorganisatie

Schakel Neemtwerkuithanden in voor de organisatie van de projecten. Denk daarbij aan het, op maat, uit handen nemen van de volgende werkzaamheden:

 • Het opstellen van projectplanningen;
 • Het structureren van projecten/programma’s;
 • Het bewaken en beheren van de projectvoortgang;
 • Het sturen op het projectresultaat;
 • Het organiseren en verslaan van (project)bijeenkomsten;
 • Het scherp houden van (project)teamleden met de inzet van diverse werkvormen.
Archivering

Training & Coaching

Een secretaresse of managementondersteuner moet vandaag de dag beschikken over een groot aantal vaardigheden. Vaardigheden die zij/hij niet altijd in huis heeft. Vaak vaardigheden die bijgeschaafd moeten worden. Neemtwerkuithanden biedt hierin ondersteuning. Je kunt Neemtwerkuithanden inschakelen voor het verzorgen van de volgende trainingen:

 • Coaching op de werkvloer;
 • Notuleren hoe doe ik dat?
 • Notuleren met de laptop;
 • Klantgericht telefoneren;
 • Eigentijds corresponderen.