Hallo.

Ik ben Danielle Vogelsang

Specialist in het uit handen nemen van verslaglegging

Na mijn werk als projectondersteuner bij Rijkswaterstaat heb ik enige tijd gewerkt als officemanager bij een Stedenbouwkundig Adviesbureau. Deze laatste baan in loondienst gaf mij het zetje wat ik nodig had. Het laatste en enige zetje voor de opstart van: Neemtwerkuithanden. Waarom? “Wat deze energieke directeuren kunnen, kan ik ook”, was mijn devies. Kernactiviteit van mijn bedrijf: Het uit handen nemen van de verslaglegging van bijeenkomsten. Later heb ik mijn bedrijfsactiviteiten verder uitgebreid met het vervullen van een rol als (ambtelijk) secretaris voor ondernemingsraden en klachtencommissies. Lees meer hierover in mijn portfolio.

Verslaglegging/notuleren

Na bijna 20 jaar ondernemen, notuleer ik nog steeds met veel plezier diverse bijeenkomsten. Ik weet als geen ander dat notuleren een specialisme is. Oefening baart daarbij Kunst. Voor mij is een goed verslag een kunstwerk, waarbij de essentie van de bijeenkomst helder en pakkend is verwoord.

Secretaris

Mijn loopbaan als secretaris is gestart nadat ik werd gevraagd een klachtencommissie van een welzijnsorganisatie op te starten met een juridisch adviseur als voorzitter. Dit was voor mij de kans om mij verder te ontplooien. Een kans die ik met beide handen heb gegrepen. De opstart van deze klachtencommissie was voor mij een bijzonder leerzame, enerverende en inspirerende ervaring. Waar ik met veel plezier op terugkijk. Op dit moment ondersteun ik een klachtencommissie van een Medisch Orthopedagogisch Kleuterdagverblijf.

Scholing

Na het volgen van enkele modules Ambtelijk Secretaris Niveau I van de Dasmo ben ik aan het werk gegaan als ambtelijk secretaris voor een ondernemingsraad. Lees hierover meer in mijn portfolio.Ik heb niet stil gestaan. Inmiddels heb ik 2 ondernemingsraden ondersteund. Op het gebied van scholing ben ik gestart met modulair onderwijs van OR Opleidingen; Ambtelijk Secretaris Niveau II.Daarnaast volg ik de webinars die OR Ondersteuning aanbiedt. En neem ik deel aan congressen en studiedagen. In 2018 ben ik gestart met een intervisiegroep  van ZZP’ers voor de ambtelijk secretaris.

Danielle Vogelsang aan het werk als coach