Over het project

Periode:  Oktober 2007- juni 2014

Opdrachtegever: RvB PerspeKtief

Opdracht: Secretaris klachtencommissie & projectorganisator Werkgroep Sociaal Pension Spoorzone te Delft

Werkzaamheden

Werkzaamheden secretaris klachtencommissie
Het met de voorzitter opzetten van een professioneel op maat gesneden klachtencommissie. Taken: Het formuleren van concept uitspraken van hoorzittingen van de klachtencommmissie. Verslaglegging van geplande hoorzittingen. Verantwoordelijk voor het maken van het concept jaarverslag. Verantwoordelijk voor het opstellen en aanpassen van het klachtenreglement. Alsmede de secretariële afhandeling van klachten.

Werkzaamheden projectorganisator Werkgroep Sociaal Pension Spoorzone te Delft

Als projectorganisator van de Buurtbegeleidingsgroep Spoorsingel Delft verantwoordelijk voor:

  • Het in samenspraak met de betrokken opstellen van een concept buurtbeheerplan;
  • Plannen & verslaan van vergaderingen van voornoemde buurtbegeleidingsgroep;
  • Organisatie van de bijeenkomst ondertekening buurtbeheerplan, publicatie & verspreiding van het ondertekende buurtbeheerplan.

Resultaat

Projectorganisatie
Voor PerspeKtief nam ik de projectorganisatie van en voor de Werkgroep Sociaal Pension naar, volle tevredenheid van alle betrokkenen, uit handen. Ik kijk hierbij terug op een boeiende en bovenal leerzame periode. Ik heb het belang en de noodzaak ervaren van de aanwezigheid van een Sociaal Pension voor: Dak- en thuislozen, omwonenden en overige betrokkenen in de Gemeente Delft. Voor mij was dit een maatschappelijke geëngageerde opdracht. Een opdracht die buitengewoon goed past bij mij.

 

Secretaris klachtencommissie
Bij PerspeKtief heb ik de rol vervult van secretaris van en voor de klachtencommissie. Het was voor mij de 1e keer dat ik deze rul mocht vervullen. Hierbij werkte ik nauw samen met de leden van de klachtencommissie en de RvB. Op het moment dat ik mijn werk voor PerspeKtief beëindigde en overdroeg aan het secretariaat van PerspeKtief,  was er een goed functionerende klachtencommissie. Een klachtencommissie die zichtbaar en bereikbaar was voor de cliënten.