Over het project

Periode: Mei 2018 – Heden

Opdrachtgever: Beroepsvereniging Voor Medezeggenschaps Professionals

Opdracht: Verslaglegging Algemene Leden Vergaderingen van de verenigingen

Verslaglegging

Verslaglegging van de Algemene Ledenvergaderingen van de vereniging.

  • Levering van een concept-verslag binnen 3 werkdagen na de vergadering
  • Levering van een gecombineerde actie-besluitenlijst binnen 3 werkdagen na de vergadering.
  • Verwerking van tekstuele aanpassingen in het concept-verslag en/of de actie- en besluitenlijst. Waarna vaststelling van het verslag kan plaatsvinden.

Resultaat

Objectief samenvattend verslag. Het verslag is voorzien vanĀ een actie- en besluitenlijst.