Stichting We-All-Wheel

Secretaris van het gebiedsfonds Delft Technology Park. Neemt de projectaanvragen in onvangt, toetst deze aan de voorwaarden van het gebiedsfonds.

CroonWolter&Dros

Ambtelijk secretaris van de Ondernemersraad. O.a. verantwoordelijk voor het verstrekken van MZ-informatie op maat.

Training en coaching

Het op maat geven van trainingen notuleren, klantgericht telefoneren, persoonlijke effectiviteit en eigentijds corresponderen.

Platform WOW

Projectondersteuning op oproepbasis. Community- en websitebeheer, notuleren van vergaderingen

MEE ZHN

Ambtelijk secretaris van de Ondernemersraad. O.a. verantwoordelijk voor het verstrekken van MZ-informatie op maat.

Xtra

Toegevoegd ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad voor 8 uur per week.

BVMP

Notuleren van de algemene ledenvergaderingen van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschaps Professionals.