Training en coaching

Het op maat geven van trainingen notuleren, klantgericht telefoneren, persoonlijke effectiviteit en eigentijds corresponderen.

Logo platform WOW

Platform WOW

Projectondersteuning op oproepbasis. Community- en websitebeheer, notuleren van vergaderingen

Mee Zuid-Holland Noord

MEE ZHN

Ambtelijk secretaris van de Ondernemersraad. O.a. verantwoordelijk voor het verstrekken van MZ-informatie op maat.

Xtra

Xtra

Toegevoegd ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad voor 8 uur per week.

BVMP

BVMP

Notuleren van de algemene ledenvergaderingen van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschaps Professionals.