CroonWolter&Dros

Ambtelijk secretaris van de Ondernemersraad. O.a. verantwoordelijk voor het verstrekken van MZ-informatie op maat.

Schoevers

Het op maat geven van trainingen notuleren, klantgericht telefoneren, persoonlijke effectiviteit en eigentijds corresponderen.

RvB PerspeKtief

Secretaris van de klachtencommissie van PerspeKtief.
Projectondersteuner Werkgroep Buurtbeheerplan Sociaal Pension.

Platform WOW

Projectondersteuning op oproepbasis. Community- en websitebeheer, notuleren van vergaderingen.